Privatlivspolitik

 

efacto
Gersonsvej 7
2900 Hellerup
Danmark
CVR-nr.: 24223183
Dette er version 8, som sidst er opdateret den 06.06.2024 14:47.

 1. Indledning

  1. I denne privatlivspolitik (”Politikken”) beskrives, hvordan efacto (”os”, ”vi” eller ”vores”) i rollen som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med køb af ydelser, medlemskab, produkter eller generel brug af vores
   hjemmeside.
  2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.
 2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies
  1. Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter (Cookiedata):
   1. IP-adresse
   2. lokation ved login
   3. browsertype
   4. søgetermer på vores hjemmeside(r)
   5. søgetermer på andre hjemmesider
  2. Cookiedata bruges til: forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen, levering af varer og services, forebyggelse af svindel og snyd og til at foretage målrettet markedsføring.
  3. Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.
  4. Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.
  5. Nedenfor ser du en oversigt over varigheden af de cookies vi anvender: I op til et år
 3. Typer af personoplysninger som behandles

  1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:
   1. navn
   2. adresse
   3. telefonnummer
   4. e-mail
   5. bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger)
   6. IP-adresse
   7. kundenummer
   8. brugernavn
   9. fakturerings- og bogføringsbilag
   10. regning status (saldo, kundepoint el.)
   11. CPR-nummer
   12. købshistorik
  2. Når det er relevant indsamles personoplysninger fra eksterne kilder. Oplysningerne kan forekomme på lagrede fakturaer.
  3. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.
 4. Formål med behandlingen af personoplysninger

  1. Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
   1. For at kunne levere eller tilbyde ydelser eller produkter til brugere, kunder eller medlemmer.
   2. For at levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer.
   3. For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, eksempelvis opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag.
   4. For at sende nyhedsbreve via e-mail.
   5. For at besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
   6. For at forbedre vores produkter, ydelser eller hjemmeside.
 5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

  1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
   1. Grundlaget for behandlingen af de konkrete personoplysninger er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at kontakte os via de kontaktoplysninger angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles eksempelvis for at overholde en retlig forpligtelse.
   2. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
   3. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.
 6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

  1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.
 7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

  1. Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation
   af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.
 8. Dine rettigheder

  1. Som registreret person har du en række rettigheder:
   1. Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
   2. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
   3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
   4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
   5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
   6. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.
   7. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.
   8. Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.
   9. Du kan altid klage til Datatilsynet.
  2. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
  3. Du kan finde mere information om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.
  4. Venligst brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.
  5. Vi bestræber os på at møde dine ønsker omkring vores behandling af personoplysninger, men du kan altid indsende en klage til Datatilsynet.
 9. Ændringer til denne politik

  1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.
 10. Kontaktinformation

  1. Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:
   1. er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
   2. har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
   3. ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person.

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan du kontakte Tonny Jørgensen på tj@efacto.com.